Tutaj jesteś Aktualności Tablica Ogłoszeń Przedłużenie III naboru wniosków o organizację stażu

Elektroniczna tablica ogłoszeń

Przedłużenie III naboru wniosków o organizację stażu

26-07-2022
Powiatowy Urząd Pracy w Puławach

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach informuje, że III nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu Pracy będzie kontynuowany do 31.07.2022 r.

Staże organizowane będą m.in. dla:

  • osób w wieku 30 lat i więcej spełniających warunki uczestnictwa w projekcie "Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie puławskim (VII)" realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Puławach w okresie od 1 lipca 2021r. do 31 grudnia 2022r. w ramach Działania 9.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, przewidywany okres stażu wynosi od 3 do 5 miesięcy.

Wśród przedłożonych wniosków preferowane będą wnioski gwarantujące zatrudnienie po zakończonym stażu na podstawie umowy o pracę na nieprzerwany okres co najmniej 1 miesięca, w wymiarze czasu pracy co najmniej 1/2 etatu. 

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółowymi zasadami organizacji stażu obowiązującymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach w bieżącym roku. Powyższe zasady oraz inne dokumenty związane z organizacją stażu znajdują się w zakładce Staże i bony stażowe lub Dokumenty do pobrania. 

Prosimy o wypełnianie aktualnych druków (aktualnie obowiązującą wersją wniosku jest 202202). Informację o numerze wersji wniosku/programu stażu można znaleźć w stopce dokumentu.

Wniosek można:     

  • wysłać pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach, ul. Lubelska 2G, 24-100 Puławy
  • przekazać pracownikowi dyżurującemu przy wejściu do budynku urzędu w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00.

Wnioski nieczytelne, niekompletne lub nieprawidłowo sporządzone nie będą rozpatrywane. 

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach nie przewiduje możliwości finansowania kosztów badań lekarskich oraz dokonywania zwrotu kosztów dojazdu osobom bezrobotnym skierowanym do odbycia stażu.

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna