Tutaj jesteś Aktualności Tablica Ogłoszeń Zawiadomienie Dyrektora Zarządu...

Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

05-02-2020
Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o miejscu i terminie rozprawy administracyjnej w ramach postępowania administracyjnego z wniosku Materne-Polska Sp. z o.o., Łopatki 37A, 24-160 Wąwolnica w sprawie: 1. Stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją z dnia 18 lutego 2019 r. znak: WA.ZUZ.4.421.1.51.2018.AK. 2. Wydania pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne.

Treść zawiadomienia jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej.
Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna