Tutaj jesteś Gospodarka Projekty PFRON

PFRON

Dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach
„Programu wyrównywania różnic między regionami II”
 

W obszarze B:

Likwidacja barier w SOSW w Puławach w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania poprzez wymianę podłóg na antypoślizgowe ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II.

 

W obszarze D:

Likwidacja barier transportowych utrudniających lub uniemożliwiających naukę niepełnosprawnym uczniom – wychowankom - zakup busa dla SOSW w Kęble.

 

Dofinansowanie ze środków PFRON wynosi do 40% sumy poniesionych kosztów.

 

Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji,

w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych,

z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków PFRON

 

,,Budowa nowego internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kęble”

 

Dnia 23 maja 2013 roku w Lublinie została podpisana umowa, której przedmiotem jest dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 1 341 941 zł budowy nowego internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kęble. Wykonanie zadania określonego w umowie obejmuje przeprowadzenie robót budowlanych o łącznej wartości 2 683 883,02 zł brutto. Dofinansowanie nie przekroczy 50% wartości wykonanych robót. W związku z zakończeniem inwestycji zostaną stworzone odpowiednie warunki prowadzące do osiągnięcia samodzielności przez osoby niepełnosprawne. Efekty inwestycji przyczynią się do zmniejszenia zależności osób niepełnosprawnych od ciągłej pomocy osób trzecich.