Tutaj jesteś Powiat Edukacja Porozumienie pomiędzy Gminą Nałęczów a Powiatem Puławskim

Edukacja

Porozumienie pomiędzy Gminą Nałęczów a Powiatem Puławskim

01-08-2017
Porozumienie pomiędzy Gminą Nałęczów a Powiatem Puławskim

W dniu dzisiejszym tj. 1 sierpnia 2017 r. zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Gminą Nałęczów, a Powiatem Puławskim w sprawie przekazania przez Gminę Nałęczów Powiatowi Puławskiemu szkół do ich prowadzenia. Treść porozumienia została pozytywnie zaopiniowane w dniu 31 lipca 2017 r. przez Radę Miejską w Nałęczowie.

Porozumienie ze strony Gminy Nałęczów zostało podpisane przez Burmistrza Nałęczowa Andrzeja Ćwieka, natomiast ze strony Powiatu Puławskiego przez: Wicestarostę Michała Godlińskiego oraz  Członka Zarządu – Jana Ziomkę.

W związku z powyższym  1 września 2017 funkcję organu prowadzącego dla szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego (Technikum Nr 1, Szkoła Branżowa I Stopnia z klasami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych) w Nałęczowie przejmuje Powiat Puławski.

Powrót
DORADZTWO EDUKACYJNO - ZAWODOWE
Doradztwo edukacyjno – zawodowe.
Doradztwo edukacyjno – zawodowe.
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE