Tutaj jesteś Powiat Rada Powiatu Zawiadomienia o sesji XVII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Informacje o Sesjach

XVII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

10-03-2016
XVII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Proponowany porządek obrad XVII Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 16.03.2016 r. godz. 15.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:

  1. Przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XVI Sesji Rady Powiatu w dniu 24.02.2016 r.
  5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres od 16.02.2016 r. do 4.03.2016 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Żyrzyn darowizny nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego, położonych w Żyrzynie.
  7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  8. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
  9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Danuta Smaga

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy