Tutaj jesteś Powiat Rada Powiatu Zawiadomienia o sesji XVII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Informacje o Sesjach

XVII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

10-03-2016
XVII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Proponowany porządek obrad XVII Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 16.03.2016 r. godz. 15.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:

  1. Przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XVI Sesji Rady Powiatu w dniu 24.02.2016 r.
  5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres od 16.02.2016 r. do 4.03.2016 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Żyrzyn darowizny nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego, położonych w Żyrzynie.
  7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  8. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
  9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Danuta Smaga

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy