Tutaj jesteś Powiat Rada Powiatu Zawiadomienia o sesji XXXVII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Informacje o Sesjach

XXXVII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

07-02-2018
XXXVII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Proponowany porządek obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 14.02.2018 r. godz. 14.00 Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:

 

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXXVI sesji Rady Powiatu w dniu 28.12.2017 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres od 18.12.2017 r. do 29.01.2018 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
 7. Sprawozdanie Starosty Puławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok.
 8. Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Powiatu Puławskiego za 2017 rok.
 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Puławski
  w roku 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/224/2017 Rady Powiatu Puławskiego
  z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/316/2017 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej
  w Powiecie Puławskim na lata 2018 – 2020”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do realizacji Gminie Końskowola zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2507 Końskowola -Sielce”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do realizacji Gminie Kurów  zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2537L w miejscowości Płonki”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Puławskiego na rok 2018.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Puławskiego na 2018 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 21. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

                  Danuta Smaga

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy