Tutaj jesteś Powiat Rada Powiatu Zawiadomienia o sesji XLII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Informacje o Sesjach

XLII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

20-09-2018
 XLII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Proponowany porządek obrad XLII Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 26.09.2018 r. godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XLI sesji Rady Powiatu w dniu 29.08.2018 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 20.08.2018 r.
  do 14.09.2018 r.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Puławskiego za pierwsze półrocze 2018r.
 7. Informacja o środkach zewnętrznych pozyskanych w ramach perspektywy finansowej 2014 -2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Puławskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

Danuta Smaga

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy