Tutaj jesteś Powiat Rada Powiatu Zawiadomienia o sesji XLII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Informacje o Sesjach

XLII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

20-09-2018
 XLII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Proponowany porządek obrad XLII Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 26.09.2018 r. godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XLI sesji Rady Powiatu w dniu 29.08.2018 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 20.08.2018 r.
  do 14.09.2018 r.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Puławskiego za pierwsze półrocze 2018r.
 7. Informacja o środkach zewnętrznych pozyskanych w ramach perspektywy finansowej 2014 -2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Puławskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

Danuta Smaga

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy