Tutaj jesteś Powiat Rada Powiatu Zawiadomienia o sesji XLIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Informacje o Sesjach

XLIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

15-10-2018
XLIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Proponowany porządek obrad XLIII Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 17.10.2018 r. godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XLII sesji Rady Powiatu w dniu 26.09.2018 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 18.09.2018 r.
  do 05.10.2018 r.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Puławskiego za rok szkolny 2017/2018.
 7. Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy w Powiecie Puławskim.
 8. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Puławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Powiecie Puławskim w 2019 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3216 o pow. 0,0295 ha, poł. w obrębie Miasto Puławy, Gmina Miasto Puławy, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2019 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Puławskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Podsumowanie V kadencji Rady Powiatu Puławskiego w latach 2014-2018.
 17. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 18. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Danuta Smaga

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy