Tutaj jesteś Powiat Rada Powiatu Zawiadomienia o sesji VI Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Informacje o Sesjach

VI Sesja Rady Powiatu Puławskiego

18-04-2019
Zdjęcie Artykułu

24 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach odbędzie się VI Sesja Rady Powiatu Puławskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas V sesji Rady Powiatu w dniu 20 marca 2019 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 12 marca 2019 r.
  do 12 kwietnia 2019 r.
 6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach za okres styczeń – grudzień 2018r. oraz planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach na lata 2018 – 2020.
 7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Puławskiego z organizacjami pozarządowymi.
 8. Informacja nt. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Puławskim.
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Puławach za rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania według właściwości skargi na działanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Puławach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Puławach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
 14. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

Janusz Wawerski

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy