Tutaj jesteś Powiat Rada Powiatu Zawiadomienia o sesji VIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Informacje o Sesjach

VIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

13-06-2019
VIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

W środę, 26 czerwca 2019 r. o godz. 14.00 w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach (al. Królewska 19) odbędzie się VIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas VII sesji Rady Powiatu w dniu 29.05.2019 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 20.05.2019 r.  do 14.06.2019 r.
 6. Debata nad „Raportem o stanie Powiatu Puławskiego za 2018 r.”
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Puławskiego za 2018 rok.
 8. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok.
 10. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Puławskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Puławskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Puławskiego za 2018 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacji na terenie Powiatu Puławskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
 16. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 18. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Janusz Wawerski

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy