Tutaj jesteś Powiat Zarząd Powiatu Patronat Starosty

Patronat Starosty

Patronat Honorowy Starosty Puławskiego jest wyróżnieniem, które może być przyznawane przedsięwzięciom o zasięgu powiatowym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym i stanowi podkreślenie ich szczególnego charakteru i znaczenia dla powiatu puławskiego. Patronat jest również formą kształtowania pozytywnego wizerunku powiatu i wspierania szczytnych idei związanych z realizacją jego zadań ustawowych.

Zasady przyznawania Patronatu zostały określone w Regulaminie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 28/2020 Starosty Puławskiego z dnia 23 marca 2020 r.

Z wnioskiem o przyznanie Patronatu może zwrócić się organizator przedsięwzięcia, najpóźniej na 30 dni przed jego planowaną datą. Wniosek należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu i wraz z załącznikami złożyć w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Puławach, przesłać pocztą tradycyjną (al. Królewska 19, 24-100 Puławy) lub elektroniczną (starostwo@pulawy.powiat.pl).

Sprawy z zakresu przyznawania Honorowego Patronatu Starosty Puławskiego prowadzi Rzecznik prasowy. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr +48 (81) 886 11 06 lub mailowo: lewandowski@pulawy.powiat.pl.


  Do pobrania:

Ikona docRegulamin przyznawania Honorowego Patronatu Starosty Puławskiego

Ikona pdfRegulamin przyznawania Honorowego Patronatu Starosty Puławskiego

Ikona docFormularz wniosku

Ikona pdfFormularz wniosku

Ikona zipLogo Patronatu

Ikona docKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Ikona pdfKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy