Tutaj jesteś Urząd Informacje ogólne o starostwie Wydziały Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Wydziały

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

09-08-2015

Wzory dokumentów

Geoportal

Instrukcje załatwiania spraw

Zadania:

 1. Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kieruje kierownik. 
 2. Do zakresu działania Ośrodka należy w szczególności:  
  • gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
  • kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu, 
  • udostępnianie zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym w zakresie zasobów powiatowych,
  • prowadzenie powiatowych baz danych, prowadzenia ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zakładania osnów szczegółowych, zakładanie i aktualizacji mapy zasadniczej, 
  • współpraca z ZUD w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowych.

 

 

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Sport
Sport