Tutaj jesteś Urząd Informacje ogólne o starostwie Wydziały Wydział Informatyczny

Wydziały

Wydział Informatyczny

26-08-2015

Zadania:

Do zadań wydiału należy:

 • koordynowanie działań dotyczących informatyzacji Starostwa,
 • opracowanie polityki i zapewnienie Bezpieczeństwa Systemów,
 • zarządzanie i administrowanie infrastrukturą informatyczną,
 • zarządzanie bazami danych i aplikacjami, 
 • zapewnienie przestrzeganiaprawa autorskiego i ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemie, 
 • analizowanie i bilansowanie potrzeb Starostwa w dziedzinieinformatyzacji, 
 • przygotowanie zapotrzebowania i nadzór nad inwestycjami w zakresie infrastruktury informatycznej,
 • koordynowanie zadań związanych z administrowaniem stroną internetową Powiatu, BIP i elektroniczną skrzynką podawczą,
 • publikowaniem aktów prawa, 
 • inicjowanie zmian w przepisachwewnętrznych Starostwa w celu dostosowania do eksploatowanych programów i aplikacji, 
 • prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego, zasobów informatycznych, oprogramowania,licencji itp.
Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Sport
Sport