Tutaj jesteś Urząd Poradnik Klienta Biuro rzeczy znalezionych WEZWANIE DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONEJ

Biuro rzeczy znalezionych

WEZWANIE DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONEJ

05-08-2021
Na niebieskim tle czerwony napis Biuro rzeczy znalezionych obok lupa w kolorze szarym

Biuro Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Puławach wzywa osoby uprawnione do niezwłocznego odbioru telefonu Samsung znalezionego w dniu 8 lipca 2021 r. w Puławach

 Puławy, dnia 03.08.2021 r.

 

ZSO.5314.9.2021.WWL

Biuro Rzeczy Znalezionych

 

 

 

WEZWANIE
DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONEJ

 

            Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r., poz. 908) z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana,
a szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 złotych, wzywam osoby uprawnione do niezwłocznego odbioru niżej wyszczególnionej rzeczy znalezionej, przechowywanej przez Biuro Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym
w Puławach:

telefon Samsung

 znaleziony w dniu 08.07.2021 r. w Puławach

 

Pouczenie:

1.  Zgodnie z art. 187 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru,
a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez Starostę terminie.

2.  Warunkiem odebrania rzeczy znalezionej jest złożenie szczegółowego opisu lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności oraz uregulowanie należności za przechowywanie.

3.  W celu odbioru rzeczy znalezionej należy zgłosić się wraz z dokumentem tożsamości do Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowe w Puławach, al. Królewska 19, pok. 134, parter, w godzinach pracy Urzędu.

4.  Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. 81 886 11 09.

 

Niniejsze wezwanie wywieszono w dniu 03.08.2021 r. na tablicy informacyjnej Biura Rzeczy Znalezionych
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach, na okres 1 roku.

 

Ikona pdfWEZWANIE DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONEJ - Telefon Samsung, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [770.75 KB]

 

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Sport
Sport