Tutaj jesteś Urząd Poradnik Klienta Ważne Dokumenty i wzory wniosków Ważne Dokumenty - Wydział Architektury i Budownictwa PB -11 Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu