Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe

Pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatu puławskiego

Wisła, Kazimierz Dolny
Data publikacji: 23 lutego 2023
Starosta Puławski Zarządzeniem Nr 18/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatu puławskiego dla Miasta Puławy oraz Gminy Kazimierz Dolny.

Pogotowie przeciwpowodziowe ogłasza się w celu sprawdzenia gotowości działania służb i instytucji w razie ewentualnej powodzi, stosuje się wtedy również wzmożoną obserwację stanów wód i infrastruktury przeciwpowodziowej.

Zarządzenie 18/2023

Powrót
`