Honorowy Patronat Starosty Drukuj

Herb Powiatu Puławskiego

Patronat Honorowy Starosty Puławskiego jest wyróżnieniem, które może być przyznawane przedsięwzięciom o zasięgu powiatowym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym i stanowi podkreślenie ich szczególnego charakteru i znaczenia dla powiatu puławskiego. Patronat jest również formą kształtowania pozytywnego wizerunku powiatu i wspierania szczytnych idei związanych z realizacją jego zadań ustawowych.

Zasady przyznawania Patronatu zostały określone w Regulaminie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 28/2020 Starosty Puławskiego z dnia 23 marca 2020 r.

Z wnioskiem o przyznanie Patronatu może zwrócić się organizator przedsięwzięcia, najpóźniej na 30 dni przed jego planowaną datą. Wniosek należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu i wraz z załącznikami złożyć w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Puławach, przesłać pocztą tradycyjną (al. Królewska 19, 24-100 Puławy) lub elektroniczną (starostwo@pulawy.powiat.pl).

Sprawy z zakresu przyznawania Honorowego Patronatu Starosty Puławskiego prowadzi Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 81 886 11 32 lub 81 886 11 38 lub mailowo: promocja@pulawy.powiat.pl.

attach_file Załączniki

Powrót
`