Nieodpłatna pomoc prawna Drukuj

Jesteś w trudnej życiowej sytuacji? Chcesz skorzystać z pomocy prawnika, doradcy, mediatora? Potrzebujesz porady w sprawie rozłożeniu długu na raty, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, jesteś ofiarą przestępstwa, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc? Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji.

Na terenie Powiatu Puławskiego świadczona jest zarówno nieodpłatna pomoc prawna jak i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują również nieodpłatną mediację.

Doradca służy nieodpłatną poradą obywatelską. Zaproponuje działania dostosowane do twojej indywidualnej sytuacji. Będzie cię wspierał w rozwiązaniu problemu. Poinformuje o przysługujących ci prawach i spoczywających na tobie obowiązkach, a w razie potrzeby sporządzi wspólnie z tobą plan działania i pomoże w jego realizacji. 

Prawnik udzieli nieodpłatnej pomocy prawnej przykładowo w sytuacjach sporu z pracodawcą, spółdzielnią lub sąsiadem, reklamacji w sklepie. Udzieli informacji i przygotuje projekt potrzebnego pisma, w tych sprawach,  które nie toczą się przed sądem. Jeżeli sprawa jest już w sądzie, to napisze dla ciebie projekt pisma o zwolnienie z kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym. 

Jeżeli jesteś w sporze i chcesz się porozumieć możesz skorzystać z nieodpłatnej mediacji. Mediator przeprowadzi mediację pomiędzy tobą a inną osobą, grupą osób lub instytucją, jak np. bank, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia itd.    

Na prawniku udzielającym porady ciąży obowiązek przekierowania osoby uprawnionej poprzez przekazanie oferty jednostki poradnictwa specjalistycznego ujętej na liście nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego. Lista ta jest prowadzona, aktualizowana i publikowana przez starostę w BIP Starostwa i na stronie internetowej Powiatu Puławskiego.

Kto może skorzystać z darmowej pomocy prawnika?

Każdy, kto znajduje się w sytuacji, w której nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy i złoży takie oświadczenie w punkcie, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatna mediacja. 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (osoba samozatrudniona) niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis.

Co zrobić żeby skorzystać z darmowej pomocy?

  • umów się na wizytę telefonicznie pod numerem telefonu 609 009 469, za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie www.pulawy.powiat.pl, meilowo porady@pulawy.powiat.pl lub poprzez stronę internetową https://np.ms.gov.pl/,
  • udaj się do punktu na umówioną wizytę, zabierając dokumentację sprawy, jeżeli taką masz (TYLKO PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU WIZYTY).

Na terenie Powiatu Puławskiego utworzono 4 punkty ze zmiennymi adresami stanowiącymi mobilne miejsca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Porady udzielane są w Puławach, Nałęczowie, Kazimierzu Dolnym, Janowcu, Kurowie, Końskowoli, Markuszowie, Żyrzynie i Baranowie.

Listę jednostek udzielających nieodpłatnego poradnictwa znajdziesz w załącznikach.

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajdują się wszystkie niezbędne informacje związane z nieodpłatną pomocą prawną: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/.

Pomoc jest udzielana osobiście w punkcie lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail.

Usługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji są całkowicie bezpłatne.

Harmonogram pracy punktów

Harmonogram pracy punktów

attach_file Załączniki

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie puławskim Drukuj

Bezpłatna pomoc prawna dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
Opublikowane dn. 18-06-2024

Bezpłatna pomoc prawna dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Czy wiesz, że jako przedsiębiorca masz prawo do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej? Ta może dotyczyć np. kwestii związanych z zadłużeniem, problemów z niesolidnymi kontrahentami czy sporu z...

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie puławskim
Opublikowane dn. 01-03-2024

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie puławskim

Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji na terenie Powiatu Puławskiego. Znajdą tam Państwo profesjonalną i darmową pomoc radców...

Broszury Informacyjne - Nieodpłatne Poradnictwo Prawne 2024
Opublikowane dn. 15-01-2024

Broszury Informacyjne - Nieodpłatne Poradnictwo Prawne 2024

Zachęcamy do zapoznania się z broszurami informacyjnymi dotyczącymi najczęściej pojawiających się podczas spotkań z radcami tematów.

Dyżury specjalistyczne na terenie Polski
Opublikowane dn. 09-01-2024

Dyżury specjalistyczne na terenie Polski

Czym są dyżury specjalistyczne? Z początkiem 2022 roku w wybranych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostały uruchomione dyżury o określonej...

Osoby z niepełnosprawnościami
Opublikowane dn. 09-01-2024

Osoby z niepełnosprawnościami

System nieodpłatnej pomocy kierowany jest także do osób ze szczególnymi potrzebami, w tym do osób z niepełnosprawnościami. W celu zapewnienia odpowiedniej obsługi takim beneficjentom, system...

Nieodpłatna pomoc prawna - Biuletyny 2023
Opublikowane dn. 15-12-2023

Nieodpłatna pomoc prawna - Biuletyny 2023

Jakie uprawnienia i świadczenia przysługują rodzicom przy urodzeniu bliźniąt? Co oznacza pojęcie „ opieki krótkoterminowej” nad osobami niepełnosprawnymi? Czy w Polsce można rozsypać ludzkie...

Nieodpłatne poradnictwo prawne - artykuły 2023
Opublikowane dn. 15-12-2023

Nieodpłatne poradnictwo prawne - artykuły 2023

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami autorstwa r.pr. Pani Magdaleny Piech dotyczącymi m.in. zastrzeżenia numeru PESEL, złożenia skargi pauliańskiej czy tego jak uniknąć kosztów sądowych.

Broszury Informacyjne - Nieodpłatne Poradnictwo Prawne 2023
Opublikowane dn. 15-12-2023

Broszury Informacyjne - Nieodpłatne Poradnictwo Prawne 2023

Poniżej załączamy broszury informacyjne dotyczące m.in. takich tematów jak: alimenty, darowizna, rękojmia, eksmisja, hipoteka.

`