Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe

Odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego

Wisła w okolicy Kazimierza Dolnego / fot.: osmol.pl
Data publikacji: 27 lutego 2023
Starosta Puławski Zarządzeniem Nr 20/2023 z dnia 24 lutego 2023 roku odwołał pogotowie przeciwpowodziowe w powiecie puławskim na terenie gmin: Miasto Puławy oraz Kazimierz Dolny.

Zarządzenie 20/2023

Zdjęcie główne: osmol.pl

Powrót
`