Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe Drukuj

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 
w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI
Data publikacji: 07 lutego 2024
W 2024 roku w województwie lubelskim stwierdzono ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu. Choroba ta jest bardzo zaraźliwa i powoduje ogromne straty ekonomiczne. Głównym źródłem zakażenia wirusem grypy ptaków są dzikie ptaki, zwłaszcza wodne. Istotną rolę w przenoszeniu wirusa HPAI do stad drobiu odgrywa człowiek.

Z uwagi na istniejące realne zagrożenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu zaleca się:

  • ograniczenie przebywania w pobliżu siedlisk ptaków, zwłaszcza w pobliżu zbiorników wodnych,
  • w przypadku znalezienia ptaków martwych lub sprawiających wrażenie chorych, nie należy ich dotykać, 
  • po każdym kontakcie z dzikim ptactwem niezwłocznie umyć ręce mydłem lub innym detergentem pod bieżącą wodą a jeśli nie jest to możliwe, zdezynfekować je środkiem na bazie alkoholu,
  • każdy przypadek znalezienia martwych ptaków lub sprawiających wrażenie chorych, należy jak najszybciej zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii lub lekarza weterynarii wolnej praktyki, wójta, burmistrza, starosty, Straży Miejskiej, Policji.

attach_file Załączniki

Powrót
`