Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr 79

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr 79
Data publikacji: 08 lutego 2024
Data i godzina wydania: 08.02.2024 - godz. 08:39

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień: 2

Ważne: od godz. 08:39 dnia 08.02.2024 do godz. 20:00 dnia 09.02.2024

Obszar: Wisła od ujścia Kamiennej do Dęblina (lubelskie)

Przebieg: W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej na Wiśle spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich. Na stacjach hydrologicznych Puławy-Azoty oraz Dęblin prognozowane jest przekroczenie stanu ostrzegawczego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.

Powrót
`