Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe

Pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatu puławskiego

Pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatu puławskiego
Data publikacji: 08 lutego 2024
Starosta Puławski Zarządzeniem Nr 45/2024 z dnia 8 lutego 2024 r. ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatu puławskiego dla Miasta Puławy oraz Gmin Puławy, Kazimierz Dolny i Janowiec.

Pogotowie przeciwpowodziowe ogłasza się w celu sprawdzenia gotowości działania służb i instytucji w razie ewentualnej powodzi, stosuje się wtedy również wzmożoną obserwację stanów wód i infrastruktury przeciwpowodziowej.

Powrót
`