Biuro rzeczy znalezionych

Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionej - telefon Huawei

Telefon Huawei
Data publikacji: 13 lutego 2020
Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionej - telefon Huawei Biuro Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Puławach wzywa do odbioru telefonu marki Huawei znalezionego w dniu 06.02.2020 r. przy ul. Kołłątaja w Puławach
Puławy, dnia 12.02.2020 r.
 
ZSO.5314.4.2020.WWL
Biuro Rzeczy Znalezionych
 
 
 
WEZWANIE
DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONEJ
 
            Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r., poz. 908) z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana,
a szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 złotych, wzywam osoby uprawnione do niezwłocznego odbioru niżej wyszczególnionej rzeczy znalezionej, przechowywanej przez Biuro Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym
w Puławach:
 
telefon Huawei
 znaleziony w dniu 06.02.2020 r. przy ul. Kołłątaja w Puławach
 
 
Pouczenie:
  1. Zgodnie z art. 187 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez Starostę terminie.
  2. Warunkiem odebrania rzeczy znalezionej jest złożenie szczegółowego opisu lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności oraz uregulowanie należności za przechowywanie.
  3. W celu odbioru rzeczy znalezionej należy zgłosić się wraz z dokumentem tożsamości do Biura Rzeczy Znalezionych w godzinach pracy urzędu tj. pn., wt., czw., pt. 700 – 1500, w środę  800 – 1600, Starostwo Powiatowe w Puławach, al. Królewska 19, pok. 134, parter.
  4. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. 81 886 11 09.
      
 
 
 
 
Niniejsze wezwanie wywieszono w dniu 12.02.2020 r. na tablicy informacyjnej Biura Rzeczy Znalezionych oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach, na okres 1 roku.
 
Powrót
`