Aktualności

Obchody Święta Policji

Obchody Święta Policji
Data publikacji: 16 lipca 2015
15 lipca 2015 roku w Sali Pompejańskiej puławskiego starostwa odbyły się powiatowe obchody dorocznego Święta Policji. Starosta Puławski Witold Popiołek wziął udział we wręczeniu odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie służbowe. Starosta podziękował także policjantom za ofiarną, wzorową służbę i zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Powiecie Puławskim.

W uroczystości wzięli udział: zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Jarosław Adamski, wiceprezydent Miasta Puławy Ewa Wójcik i inni przedstawiciele władz samorządowych, Sądu Rejonowego oraz Prokuratury w Puławach, służb mundurowych, a także zaproszeni goście i policjanci. Uroczystość rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Puławach mł. insp. Dariusz Szkoda, który, dziękując policjantom za ostatni rok pracy, zaznaczył, że policjanci cały czas uczą się, podnoszą kompetencje, dostosowując sposoby działania do zmieniającej się rzeczywistości. Współczesna Policja, dla dobra społeczeństwa, musi działać szybko i profesjonalnie. Życzenia i podziękowania zostały również przekazane policjantom przez ks. Piotra Trelę oraz licznie przybyłych samorządowców.

 

W części oficjalnej na wyższe stopnie służbowe mianowanych zostało 54 policjantek i policjantów, którzy z rąk z-cy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Jarosława Adamskiego oraz komendanta puławskiej komendy Policji mł. insp. Dariusza Szkody odebrali akty mianowania oraz gratulacje. W korpusie oficerskim mianowanych zostało 5 policjantów, na stopnie aspiranckie – 39, w stopniu sierżantów mianowano 8 policjantów, natomiast na stopień st. posterunkowego 2 policjantów.  

 

Stopień STARSZEGO POSTERUNKOWEGO Policji otrzymali:

• post. Łukasz FILIPEK

• post. Tomasz WOŚ

 

Stopień SIERŻANTA Policji otrzymali:

• st. post. Mirosław KOWALSKI

• st. post. Danuta WOSZCZEK

 

Stopień STARSZEGO SIERŻANTA Policji otrzymali:

• sierż. Łukasz DOMINIK

• sierż. Paweł KOWALCZYK

• sierż. Monika ROZMUS

 

Stopień SIERŻANTA SZTABOWEGO Policji otrzymali:

• st. sierż. Marcin GORGOL

• st. sierż. Łukasz SANKOWSKI

• st. sierż. Łukasz SELMAJ

 

Stopień MŁODSZEGO ASPIRANTA Policji otrzymali:

• sierż. szt. Grzegorz DESZCZAK

• sierż. szt. Grzegorz TURSKI

• sierż. szt. Tomasz MATEJEK

• sierż. szt. Krzysztof GÓRKA

• sierż. szt. Łukasz KUBIŚ

• sierż. szt. Arkadiusz GOLUCH

• sierż. szt. Robert WĄSIK

 

Stopień ASPIRANTA Policji otrzymali:

• mł. asp. Rafał POMORSKI

• mł. asp. Piotr ZDUN

 

Stopień STARSZEGO ASPIRANTA Policji otrzymali:

• asp. Jarosław BARSZCZEWSKI

• asp. Piotr CIEŚLA

• asp. Paweł GĘBALA

• asp. Andrzej GÓRKA

• asp. Krzysztof HAŁAS

• asp. Jacek JANICKI

• asp. Robert KOWALCZYK

• asp. Jarosław ŁYSZCZ

• asp. Mirosław OPOKA

• asp. Wojciech WARSZAWSKI

• asp. Piotr WOLSKI

• asp. Rafał WRZESIŃSKI

 

stopień ASPIRANTA SZTABOWEGO Policji otrzymali:

• st. asp. Kazimierz BERNAT

• st. asp. Henryk BORZUTA

• st. asp. Tomasz CAPAŁA

• st. asp. Andrzej DYSPUT

• st. asp. Jarosław FIJAŁKOWSKI

• st. asp. Piotr FIRLEJ

• st. asp. Waldemar GRONKOWSKI

• st. asp. Krzysztof HAMERA

• st. asp. Leszek JANICKI

• st. asp. Lidia KISIELEWSKA

• st. asp. Mariusz KUPCZYK

• st. asp. Piotr MAKUCH

• st. asp. Grzegorz OCHAL

• st. asp. Andrzej PETRUK

• st. asp. Dorota POMORSKA

• st. asp. Anna SANDOMIERSKA

• st. asp. Wojciech SOŁYGA

• st. asp. Paweł WOJDYŁA

 

Stopień KOMISARZA Policji otrzymali:

• podkom. Marcin KOPER

• podkom. Tomasz TOMASZEWSKI

 

Stopień PODINSPEKTORA Policji otrzymał:

• nadkom. Krzysztof WARDA

 

Stopień NADKOMISARZA Policji otrzymał:

• kom. Dariusz Kruk

 

Stopień INSPEKTORA Policji otrzymał:

• mł. insp. Dariusz Szkoda

 

Na zakończenie uroczystości z-ca LKW Policji insp. Jarosław Adamski przekazał życzenia pomyślności oraz podziękowania policjantkom i policjantom, a także ich rodzinom, za poświęcenie wykazywane w tej szczególnej służbie społecznej. Zaznaczył, że trudny zawód policjanta jest także szlachetną przygodą naznaczoną oddaniem dobru drugiego człowieka.

Gratulujemy wszystkim mianowanym i wyróżnionym.

 

Dodała: Justyna Żurkowska, teskt: Agata Majcher - Starostwo Powiatowe w Puławach

na podst. inf. od oficera prasowego KPP w Puławach kom. Marcina Kopra

Foto: Justyna Żurkowska

Obchody Święta Policji

Powrót
`