Aktualności

Aktualności Powiatowego Urzędu Pracy

Aktualności Powiatowego Urzędu Pracy
Data publikacji: 08 lipca 2015
Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że pozyskał z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej dodatkowe środki z Funduszu Pracy w kwocie 150 tys. zł na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30 - 50 lat.

W ramach programu realizowane będą formy aktywizacji w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej - dla 7 osób.

Nabór wniosków o środki na podjęcie działalności gospodarczej planowany jest w okresie 31.08 - 4.09.2015 r.

Więcej informacji o formach wsparcia bezrobotnych znajduje się na stronie internetowj PUP w Puławach (kliknij w link).

 

Dodał: Andrzej Wenerski - Starostwo Powiatowe w Puławach

na podst. inf. z PUP w Puławach

Powrót
`