Aktualności

Konkurs Fotograficzny „SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE”

Konkurs Fotograficzny „SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE”
Data publikacji: 17 sierpnia 2015
Centrum Projektów Polska Cyfrowa, będące Instytucją Pośredniczącą dla I i II Priorytetu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłosiło Konkurs Fotograficzny pn. „SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE”. Tematem konkursu jest prezentacja w formie zdjęć efektów wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach Priorytetu I i II oraz zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu, w którym realizowane są projekty dofinansowane ze środków SPPW, poprzez przedstawienie obiektów oraz przedsięwzięć dofinansowanych w ramach SPPW na różnych etapach ich realizacji. Nowy termin zgłaszania prac - 31.08.2015 r.

Od sierpnia 2011 r. na terenie Powiatu Puławskiego jest realizowany projekt pt. „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów - Puławy – Kazimierz Dolny”, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przez Starostwo Powiatowe w Puławach we współpracy z trzema partnerami. Projekt stanowi kolejny krok ku wzmacnianiu potencjału gospodarczego i zasobów ludzkich naszego regionu. Budżet projektu wynosi 4 152 236 CHF – tj. 11 987 505 zł, udział własny powiatu wynosi 3,67% - tj. 439 505 zł.

 

Więcej informacji na temat udziału w konkursie znajduje się na stronie internetowej CPCPC oraz na portalu www.facebook.com/sppw.fotokonkurs.

 

 

Dodał: Andrzej Wenerski - Starostwo Powiatowe w Puławach

na podst. informacji Biura Projektu "Euroszansa dla Lubelszczyzny..."

Powrót
`