Aktualności

Konferencja podsumowująca projekt systemowy „Samodzielni – nie sami” Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach

Konferencja podsumowująca projekt systemowy „Samodzielni – nie sami” Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach
Data publikacji: 03 lipca 2015
Konferencja podsumowująca projekt systemowy „Samodzielni – nie sami” Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach

W czasie konferencji zaprezentowane zostały dane na temat realizacji projektu w latach 2008 - 2015, zrealizowanych i sfinansowanych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu puławskiego tak zwanych instrumentów aktywnej integracji, czyli szkoleń, kursów i innych form wsparcia, między innymi treningów kompetencji i umiejętności społecznych, grup wsparcia, warsztatów umiejętności rodzicielskich, a także staży u pracodawców.

 

Kierownik Oddziału ds. Projektów w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie, Renata Jońska, przedstawiła informację nt. realizacji „Projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie pt. „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej”.

 

W trakcie konferencji wyroby rękodzieła artystycznego zaprezentowały: Warsztat Terapii Zajęciowej przy Puławskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Środowiskowy Dom Samopomocy w Górze Puławskiej, Środowiskowy Dom Samopomocy w Puławach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Końskowoli, Stowarzyszenie Otwarty Krąg w Kurowie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Nałęczowie prowadzony przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kęble, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Puławach, Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. S. Klary Staszczak OSB. Dekorację sceny wykonali Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Puławskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

 

Konferencję uświetniły występy w wykonaniu Artystów ze Środowiskowych Domów Samopomocy w Górze Puławskiej i w Końskowoli, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nałęczowie oraz Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”.

 

Dodał: Andrzej Wenerski - Starostwo Powiatowe w Puławach

Tekst i  zdjęcia: Marta Mazur, stanowisko ds. strategii i programów pomocy społecznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach

Powrót
`