Aktualności

Nagrody Starosty Puławskiego „Być Najlepszym”

Nagrody Starosty Puławskiego „Być Najlepszym”
Data publikacji: 29 czerwca 2015
25 czerwca 2015r. w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika” odbyło się wręczenie Nagród Starosty Puławskiego – „Być Najlepszym” dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest Powiat Puławski.

Nagrody przyznano w następujących kategoriach: za średnią ocen co najmniej 4,50 w zasadniczej szkole zawodowej i gimnazjum, w technikum co najmniej 4,75, w liceum ogólnokształcącym co najmniej 5,00; za osiągnięcia indywidualne tj. zakwalifikowanie do przedmiotowej olimpiady międzynarodowej, zajęcie miejsc od 1 do 10 w przedmiotowej olimpiadzie centralnej, zajęcie miejsc od 1 do 3 w przedmiotowej olimpiadzie wojewódzkiej, zajęcie miejsc od 1 do 3 w artystycznych konkursach na szczeblach: międzynarodowym, centralnym, wojewódzkim; uczniom lub zespołom uczniów biorących udział w przygotowaniu i realizacji projektów związanych z tematyką historyczną, obywatelską, samorządową, wychowaniem patriotycznym oraz tematyką ekologiczną i promującą zdrowy styl życia o zasięgu przynajmniej regionalnym (powiatowym).

 

Nagrody finansowe o łącznej wartości 58 750,00 zł przyznano 134 uczniom i zespołom uczniów. Nagrodę Główną – dla najlepszego ucznia za średnią ocen i osiągnięcia indywidualne w roku szkolnym 2014/2015 przyznano Krzysztofowi Kaflowi – uczniowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach.
Wśród nagrodzonych przez Starostę Puławskiego uczniów, największą liczbę stanowili uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks.A.J.Czartoryskiego w Puławach – nagrody za średnią ocen otrzymało – 55 uczniów, za osiągnięcia indywidualne – 7 uczniów, za osiągnięcia zespołowe – 4 zespoły uczniów.

 


Nagrody za wysoką średnią otrzymało jeszcze 44 uczniów w tym 1 uczeń z Zespołu Szkół Europejskich w Puławach, 2 uczniów z Zespołu Szkół Katolickich
w Puławach, 2 uczniów z Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym, 5 uczniów z Zespołu Szkół Nr 2 w Nałęczowie, 4 uczniów z Zespołu Szkól Nr 2 w Puławach, 3 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Puławach, 3 uczniów z Zespołu Szkół Agrobiznesu w Klementowicach, 2 uczniów z Zespołu Szkół Nr 3 w Puławach, 5 uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 w Puławach i 17 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Puławach. Najwyższą ocenę średnią-5,80 uzyskał uczeń z Zespołu Szkół Technicznych w Puławach.

 


Za osiągnięcia indywidualne oprócz uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks.A.J.Czartoryskiego w Puławach nagrodzono jeszcze 9 uczniów, w tym 1 ucznia z Zespołu Szkół Europejskich w Puławach, 2 uczniów z Zespołu Szkół Nr 2 w Puławach, 2 uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Puławach, 1 ucznia z Zespołu Szkół Nr 3 w Puławach, 2 uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 w Puławach i 1 ucznia z Zespołu Szkół Technicznych w Puławach.W kategorii za osiągnięcia zespołowe znalazł się 1 zespół uczniów z Zespołu Szkół Nr 2 w Puławach, 2 zespoły ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Puławach, 3 zespoły uczniów 
z Zespołu Szkół Agrobiznesu w Klementowicach, 2 zespoły z Zespołu Szkół Nr 3 w Puławach, 6 zespołów uczniowskich z Zespołu Szkół Nr 1 w Puławach i 1 zespół
z Zespołu Szkół Technicznych w Puławach. Ogólnie w tej kategorii przyznano 19 nagród łącznie z zespołami z I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks.A.J.Czartoryskiego w Puławach.

 

Gala „Być Najlepszym” została uświetniona występami artystycznymi wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Puławach oraz uczniów I Licem Ogólnokształcącego im. Ks.A.J.Czartoryskiego 
w Puławach.

 

Dodała: Magdalena Kobiałka, tekst: Beata Michałek - Starostwo Powiatowe w Puławach

Foto: Grzegorz Abramek

Nagrody Starosty Puławskiego „Być Najlepszym”

Powrót
`