Aktualności

Rozwój dostępności e-usług w administracji

Rozwój dostępności e-usług w administracji
Data publikacji: 23 czerwca 2015
Powiat Puławski jest partnerem w projekcie pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie ryckim i puławskim oraz w gminach Wilków, Stężyca i Ułęż”, którego liderem jest Powiat Rycki.

Umowę z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji na dofinansowanie realizacji projektu podpisano 29 maja 2014 r. Projekt realizują wspomniane już powiaty – rycki i puławski – oraz gminy Wilków, Stężyca i Ułęż. Celem projektu jest upowszechnienie usług administracji samorządowej świadczonych drogą elektroniczną przy wykorzystaniu ePUAP lub platform regionalnych w ramach następujących działań: uruchomienie nowych e-usług dla obywateli, upowszechnienie dokumentu elektronicznego w codziennej pracy administracji, szkolenia pracowników JST, działania promujące korzystanie z e-usług administracji samorządowej wśród mieszkańców. Łączna wartość projektu wynosi 1 407 505 zł.

ePUAP czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (www.epuap.gov.pl) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast podmioty publiczne – bezpłatnie udostępnić swoje usługi w formie elektronicznej. Celem stworzenia ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych. Zakres usług jest dość szeroki – możliwe jest załatwienie wielu spraw w postępowaniu administracyjnym, związanych z przedsiębierczością, pracą i zatrudnieniem, czy też podatkami, opłatami i cłem. 

 

Starostwo Powiatowe w Puławach udostępniło na www.epuap.gov.pl następujące formularze:

  • pismo ogólne do urzędu,
  • wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Puławach,
  • wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
  • wniosek o rejestrację sprzętu pływającego służącego do połowu ryb, 
  • wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów,
  • wniosek o udostępnienie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym Starostwa Powiatowego w Puławach,
  • wniosek o objęcie wydarzenia honorowym patronatem Starosty Puławskiego,
  • wniosek o przyznanie nagrody Starosty Puławskiego dla zawodników, trenerów i innych osób osiągających najwyższe wyniki sportowe.

 

Aby możliwe było skorzystanie z usług ePUAP, konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stroniehttp://epuap.gov.pl i potwierdzenie profilu zaufanego. Profil zaufany to rodzaj podpisu elektronicznego. Zastępuje on bezpieczny e-podpis w kontaktach z administracją i umożliwia weryfikację tożsamości. Dzięki niemu wybrane sprawy urzędowe można załatwić bez wychodzenia z domu. Uzyskanie profilu zaufanego jest bezpłatne. W celu utworzenia profilu zaufanego należy, po zarejestrowaniu się na portalu ePUAP, z konta użytkownika wysłać wniosek o założenie profilu zaufanego. Po wysłaniu wniosku mamy 14 dni na wizytę w punkcie potwierdzającym profil zaufany w celu potwierdzenia tożsamości. To jedyna konieczna wizyta w urzędzie, na którą należy zabrać dowód tożsamości.

 

Godziny urzędowania Punktu:

  • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godz. 7.00 do 15.00
  • środa od godz. 8.00 do 16.00

 

Punkt Potwierdzający Profil Zaufany w Starostwie Powiatowym w Puławach potwierdził do tej pory ok. 400 profili, w tym pracowników Starostwa, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Puławach oraz w Kęble, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli, Młodzieżowego Domu Kultury, a także pracowników i uczniów szkół: ZST w Puławach, ZS nr1 w Puławach, ZS nr 2 w Puławach, ZS nr 3 w Puławach.

 

Justyna Śmich - kierownik Oddziału ds. Zarządzania Dokumentami, Starostwo Powiatowe w Puławach

Dodał: Andrzej Wenerski - Starostwo Powiatowe w Puławach

Powrót
`