Aktualności

Sprawozdanie finansowe SPZOZ w Puławach

Sprawozdanie finansowe SPZOZ w Puławach
Data publikacji: 18 czerwca 2015
Rada Powiatu Puławskiego uchwałą nr VIII/65/2015 z dnia 17 czerwca 2015r. zatwierdziła roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Sprawozdanie dostępne na stronie www.szpitalpulawy.pl w zakładce Sprawozania Finansowe.

 

Anna Połowska - Starostwo Powiatowe w Puławach

Powrót
`