Aktualności

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Puławskiego

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 18 czerwca 2015
17 czerwca 2015 r. podczas VIII. Sesji Rady Powiatu Puławskiego Zarząd Powiatu uzyskał absolutorium. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu pozytywnie zarekomendowała Komisja Rewizyjna. Radni przyjęli również sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres od 21.04.2015 r. do 29.05.2015 r. oraz sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu powiatu za rok 2014.

Ponadto Rada zapoznała się z informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Puławskim, informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu, sprawozdaniem z działalności Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa w powiecie, sprawozdaniem finansowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach za 2014 rok.

 

Radni podjęli również uchwały:

  • w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
  • w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawy nieruchomości powiatowych,
  • w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie darowizny na rzecz Województwa Lubelskiego,
  • w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  • w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

 

Andrzej Wenerski - Starostwo Powiatowe w Puławach

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Puławskiego

Powrót
`