Aktualności

I Puławskie Forum na rzecz Rozwoju Biogospodarki - relacja z wydarzenia

I Puławskie Forum na rzecz Rozwoju Biogospodarki - relacja z wydarzenia
Data publikacji: 12 czerwca 2015
W dniach 9 – 10 czerwca 2015 r. w Puławach odbyło się „I Puławskie Forum na rzecz Rozwoju Biogospodarki”.

Konferencja była jednym z elementów realizowanego przez puławskie Starostwo projektu  „Promocja Powiatu Puławskiego w kontekście rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu”, współfinansowanego ze środków UE i dotacji krajowej. Forum w imieniu Starosty Puławskiego Witolda Popiołka otworzyli członek Zarządu Powiatu Leszek Gorgol oraz dr Jan Wiater z NFOŚiGW.

Głównym celem zorganizowania Forum na rzecz rozwoju biogospodarki była wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie szans i możliwości rozwoju biogospodarki w regionach Polski Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu puławskiego – jako ważnego ośrodka naukowego i gospodarczego w kreowaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji i przetwarzania biozasobów. Konferencja składała się z sesji plenarnej i części warsztatowej. W trakcie sesji plenarnej zostały omówione najważniejsze szanse, wyzwania oraz trendy związane z rozwojem biogospodarki w Europie, Polsce i województwie lubelskim. Nie zabrakło również analizy zagrożeń i ograniczeń, zarówno instytucjonalnych jak i środowiskowych.


Poszczególni prelegenci i moderatorzy poruszyli następujące zagadnienia:

 • prof. dr hab. Bogdan Kościk, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Wykorzystanie biosurowców w produkcji żywności o funkcjach prozdrowotnych”,
 • prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy: „Badania rolnicze, jako wsparcie biogospodarki (na przykładzie działalności IUNG-PIB)”,
 • prof. dr hab. Franciszek Woch, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa – Państwowy Instytut Badawczy: „Ocena możliwości zaspokojenia potrzeb energetycznych obszarów wiejskich z odnawialnych źródeł energii na przykładzie wybranych gmin”,
 • dr Dagmara Kociuba, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: „Formy współpracy UMCS z podmiotami zewnętrznymi w zakresie biogospodarki”,
 • dr Alexandru Tcacenco Fundacja FORUM XXI, Mołdawia: „Wykorzystywanie innowacyjnych technik w produkcji czystej energii”,
 • dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: „Biosurowce z rolnictwa, leśnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego jako źródło energii”, „Kadry na potrzeby rozwoju biogospodarki”,
 • dr Andrzej Stępniewski, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Europejskie Platformy Technologiczne - Program Horyzont 2020
 • dr Jan Wiater, NFOŚiGW: „Współfinansowanie projektów Eko-innowacyjnych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, Instytucjonalny i finansowy system wsparcia rozwoju,
 • mgr Oxana Satirovici, SRL „UNIVEDA”, Mołdawia: „Wykorzystywanie innowacyjnych technologii w produkcji ekologicznej żywności”,
 • dr hab. inż. Jacek Czerwiński, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej: „Wykorzystanie metod biotechnologicznych w oczyszczaniu powietrza”,
 • dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej: „Metody intensyfikacji odzysku energii z biomasy”,
 • dr hab. inż. Edward Rój, Instytut Nowych Syntez Chemicznych: „Ekstrakcja nadkrytyczna biomasy – zastosowania”,
 • mgr inż. Marek Siuciak, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli: „Biomasa rolnicza i odpady biodegradowalne - kierunki wykorzystania”,
 • mgr inż. Bogusław Kiedrowski, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli: „Wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych Lubelszczyzny”,
 • mgr inż. Edyta Chruściel, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny: „Biotechnologie w regionie lubelskim - innowacyjne technologie oraz efektywne metody wspierania współpracy sektora nauki z biznesem”, „Innowacyjne technologie w zakresie produkcji i przetwarzania biozasobów na cele spożywcze, energetyczne i farmaceutyczne”.

 

Uczestnikami konferencji byli naukowcy krajowi i zagraniczni, przedstawiciele podmiotów gospodarczych, przedstawiciele urzędów, samorządów i instytucji związanych z gospodarką, edukacją, zatrudnieniem, rolnictwem i ochroną środowiska, a także dyrektorzy szkół oraz uczniowie z klas o profilu biologicznym. 

 

Z okazji Forum okolicznościowe listy skierowali (kliknij w poniższe linki aby przeczytać):

 

Inne artykuły o konferencji:

 

Andrzej Wenerski - Starostwo Powiatowe w Puławach

I Puławskie Forum na rzecz Rozwoju Biogospodarki - relacja z wydarzenia

Powrót
`