Aktualności

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”
Data publikacji: 12 czerwca 2015
Powiat Puławski w roku 2015 kolejny raz przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

A. MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym: 

1)Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

–Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2)Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

–Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

3)Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

–Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiegoo napędzie elektrycznym,

–Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

–Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

4)Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

B. MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Szczegółowe informacje oraz wnioski do programu można uzyskać w siedzibie PCPR w Puławach (Al. Królewska 3, 24-100 Puławy, tel. 81 888 04 92 w. 4 i 5, e-mail: pcpr_pul@tlen.pl) lub na stronie internetowej www.pcpr.pulawy.pl.

 

Andrzej Wenerski - Starostwo Powiatowe w Puławach

na podst. tekstu tekstu Jolanty Pruchniak - PCPR w Puławach

Powrót
`