Aktualności

OBCHODY DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO W POWIECIE PUŁAWSKIM

OBCHODY DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO W POWIECIE PUŁAWSKIM
Data publikacji: 08 czerwca 2015
W dniu 29 maja 2015 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach zorganizowało na terenie Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach uroczystość z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Imprezę honorowym patronatem objął Starosta Puławski Witold Popiołek. Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zostały włączone w kampanię społeczną pod hasłem „Puławy dla rodziny” koordynowaną przez Urząd Miasta Puławy.

 

W uroczystości udział wzięli: dyrektorzy i przedstawiciele instytucji i organizacji działających w obszarze pomocy społecznej z terenu powiatu puławskiego, rodzice zastępczy,  dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, dzieci i wychowawcy z Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej im. Marii Konopnickiej w Puławach oraz dzieci z placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez Stowarzyszenie „Rodzina”.

 

Zaproszonych gości powitała Małgorzata Suszek–Zawadzka - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach, która w swoim przemówieniu złożyła serdeczne życzenia przybyłym dzieciom oraz rodzicom zastępczym. Gratulacje oraz wyrazy uznania rodzinom zastępczym złożyli również: Elżbieta Seredyn - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Leszek Gorgol Członek - Zarządu Powiatu Puławskiego, Bożena Krygier - Przewodnicząca Rady Miasta Puławy oraz Wojciech Kuba - w imieniu Posła na Sejm RP Włodzimierza Karpińskiego. 

 

Starosta Puławski oraz Zarząd Powiatu Puławskiego uhonorował Zawodowe Rodziny Zastępcze oraz Rodzinny Dom Dziecka funkcjonujące na terenie powiatu puławskiego poprzez wręczenie  dyplomów okolicznościowych z życzeniami oraz upominków ufundowanych przez Powiat Puławski, które oddały wyrazy wdzięczności i szacunku za trud i wysiłek włożony w wychowanie dzieci potrzebujących opieki i troski. Wyróżnione rodziny w kilku słowach opowiedziały o swoich codziennych problemach oraz sukcesach związanych z wykonywaniem tej trudnej roli jaką jest pełnienie funkcji Rodziny Zastępczej.

 

Podczas uroczystości Elżbieta Seredyn w imieniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka–Kamysza uroczyście wręczyła nagrody Pro Publico Bono:

- za działalność na rzecz rodziny nagrodzeni zostali:

  • Anna i Dariusz Wolscy prowadzący Rodzinny Dom Dziecka, 
  • Stowarzyszenie „Rodzina”, 

- za działalność na rzecz polityki społecznej nagrodzono:

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach.  

 

W czasie imprezy odbyły się liczne konkursy i zabawy dla dzieci i ich opiekunów, mające na celu integrację rodzin zastępczych. Wszystkie dzieci otrzymały upominki, a zwycięzcy konkursów nagrody. Atmosfera wesołej zabawy sprawiła dużo radości i uśmiechu dzieciom oraz ich opiekunom.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie serdecznie dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości, a w szczególności współorganizatorom i sponsorom imprezy.  

 

Współorganizatorzy: Powiat  Puławski, Młodzieżowy  Dom Kultury w Puławach, Stowarzyszenie „ Rodzina”, POK „Dom Chemika”  w Puławach. Sponsorzy: Anna i Jerzy Grabczak AJG Uniwersam, Góra Puławska, ZL Nałęczów Zdrój, Drzewce, Mars Dystrybucja, Puławy.

 

Andrzej Wenerski - Starostwo Powiatowe w Puławach

na podst. tekstu i zdjęć I. Zarychty - PCPR w Puławach

OBCHODY DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO W POWIECIE PUŁAWSKIM

Powrót
`