Aktualności

I Puławskie Forum na rzecz Rozwoju Biogospodarki

I Puławskie Forum na rzecz Rozwoju Biogospodarki
Data publikacji: 03 czerwca 2015
W dniach 9-10 czerwca 2015 r. w hotelu "Trzy Korony" w Puławach przy ul. 6 Sierpnia 43b odbędzie się "I Puławskie Forum na rzecz Rozwoju Biogospodarki". Konferencja jest organizowana w związku z realizacją projektu "Promocja Powiatu Puławskiego w kontekście rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i dotacji krajowej.

Program konferencji - kliknij w link.

 

Głównym celem zorganizowania Forum na rzecz rozwoju biogospodarki jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie szans i możliwości rozwoju biogospodarki w regionach Polski Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu puławskiego – jako ważnego ośrodka naukowego i gospodarczego w kreowaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji i przetwarzania biozasobów. Wymiernym efektem zorganizowanych spotkań będzie nie tylko zdobycie pogłębionej wiedzy nt. najnowszych technologii i rozwiązań w sektorach biogospodarki, ale również nawiązanie bezpośredniej współpracy pomiędzy przedstawicielami środowiska naukowego i biznesowego, co w dłuższej perspektywie powinno przełożyć się na realizację wspólnych projektów na poziomie regionalnym i ponadregionalnym. 

 

Konferencja będzie składała się z sesji plenarnej i części warsztatowej. W trakcie sesji plenarnej zostaną omówione najważniejsze szanse, wyzwania oraz trendy związane z rozwojem biogospodarki w Europie, Polsce i województwie lubelskim.

 

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w konferencji, po uprzednim potwierdzeniu uczestnictwa pod nr tel. 515 080 027 lub mailem info@modart.com.pl.

 

 

Andrzej Wenerski - Starostwo Powiatowe w Puławach

Powrót
`