Aktualności

25 lat samorządu terytorialnego

25 lat samorządu terytorialnego
Data publikacji: 27 maja 2015
Dziś, 27 maja 2015 roku, obchodzimy 25-lecie narodzin samorządu terytorialnego w wolnej Polsce. Z tej okazji przekazuję serdeczne gratulacje i wyrazy uznania dla wszystkich samorządowców, szczególne podziękowania kierując do samorządowców Powiatu Puławskiego, którzy na przestrzeni mijającego ćwierćwiecza podejmowali decyzje, dzięki którym ziemia puławska pomyślnie rozwija się, umacnia swoją markę i jest dobrym miejscem do życia.

Dziękuję za współpracę samorządom, a także mieszkańcom ziemi puławskiej, którzy potrafią korzystać z instrumentów demokracji, są przedsiębiorczy i zaangażowani w sprawy publiczne, przyczyniają się do rozwoju gospodarczego oraz zachowania dorobku kulturowego ziemi puławskiej. Podziękowania i wyrazy uznania kieruję także do pracowników administracji sprawnie działającej na terenie powiatu puławskiego – dziękuję Państwu za wysoką jakość pracy, skuteczność w realizacji zadań oraz znaczące środki zewnętrzne pozyskane przez samorządy na realizację zadań publicznych i podnoszenie jakości życia mieszkańców.

 

Życzę Państwu dalszych sukcesów, pomyślności i wytrwałości w realizacji projektów infrastrukturalnych oraz społecznych, a także przedsięwzięć na rzecz współpracy, integracji i umacniania lokalnych społeczności ziemi puławskiej.

 

Datę Święta Samorządu Terytorialnego wyznacza rocznica pierwszych w powojennej historii Polski demokratycznych wyborów szczebla lokalnego, które odbyły się w 1990 r. Ich przeprowadzenie zarządził ówczesny Prezes Rady Ministrów Tadeusz Mazowiecki. Zagłosowano wówczas na kandydatów do rad gmin (frekwencja wyniosła 42,27%). W rezultacie przeprowadzonej reformy systemowej samorządy weszły w posiadanie mienia komunalnego, uzyskały prawo do dochodów własnych, subwencji i dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań do tego czasu realizowanych przez administrację rządową. Gospodarzem lokalnych terytoriów i zasobów stały się lokalne społeczności, które decydują o kierunkach rozwoju i charakterze zamieszkiwanych przez siebie wsi i miast. Odrodzona samorządność jest jednym z największych sukcesów powojennej historii Polaków oraz elementem „powrotu Polski do Europy” – jak mówił T. Mazowiecki.

 

Z wyrazami szacunku, Starosta Puławski Witold Popiołek

Powrót
`