Aktualności

Udział Powiatu Puławskiego w targach turystycznych i gospodarczych - propozycja współpracy

Udział Powiatu Puławskiego w targach turystycznych i gospodarczych - propozycja współpracy
Data publikacji: 26 kwietnia 2015
W związku z planowanym udziałem Powiatu Puławskiego w targach turystycznych i gospodarczych (żywnościowych) w ramach realizacji projektu "Promocja Powiatu Puławskiego w kontekście rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu", współfinansowanego ze środków EFRR i dotacji krajowej, zwracamy się do zainteresowanych podmiotów z terenu naszego powiatu z prośbą o przekazanie materiałów reklamowych (folderów, broszur, mapek, wizytówek, gadżetów reklamowych), które mogłyby być zaprezentowane na stoisku promocyjnym Powiatu Puławskiego.

Materiały należy dostarczyć do Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Puławach, Al. Królewska 19, pok. 134, w terminie do 7 maja 2015 r.

 

 

Andrzej Wenerski - Starostwo Powiatowe w Puławach

Powrót
`