Aktualności

Aktualności z Powiatowego Urzędu Pracy

Aktualności z Powiatowego Urzędu Pracy
Data publikacji: 24 kwietnia 2015
Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że od 1 maja 2015 roku rozpoczyna realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie puławskim (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 310 osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie puławskim.

 

Więcej informacji o przedsięwzięciu można znaleźć na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy - kliknij tutaj.

 

W okresie 23.04.2015 r. - 30.04.2015 r. prowadzony będzie nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych w ramach  w/w projektu. Szczegóły znajdują się w tym linku.

 

Andrzej Wenerski - Starostwo Powiatowe w Puławach

na podst. informacji PUP w Puławach

Powrót
`