Aktualności

Konsultacje z mieszkańcami w sprawie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022

Konsultacje z mieszkańcami w sprawie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022
Data publikacji: 18 sierpnia 2015
Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” uprzejmie zaprasza mieszkańców gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn na spotkania konsultacyjne w sprawie przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.

Spotkania mają charakter otwarty i odbędą się w każdej gminie należącej do LGD według ustalonego harmonogramu. Są one adresowane do wszystkich mieszkańców, a w szczególności do rolników, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek sektora publicznego oraz lokalnych liderów (sołtysów, radnych). Program spotkań w każdej gminie będzie taki sam.

Nowa Strategia będzie wytyczała kierunki działań LGD oraz możliwości wsparcia w ramach inicjatywy LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek sektora publicznego i mieszkańców z obszarów gmin, które należą do Stowarzyszenia.

Opinie oraz propozycje działań formułowane przez uczestników takich spotkań będą pomocne w identyfikacji problemów i potrzeb społeczności lokalnych oraz opracowaniu przedsięwzięć i konkretnych zadań do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022, które będą wspierane w nadchodzącym okresie ze środków pomocowych Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W programie spotkań poruszane będą następujące zagadnienia:

- analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszaru LGD;

- identyfikacja problemów dotyczących obszaru LGD;

- cele Lokalnej Strategii Rozwoju,

- propozycje przedsięwzięć i zadań do realizacji w LSR.

Ze względów organizacyjnych Lokalna Grupa Działania uprzejmie prosi osoby zainteresowane o potwierdzenie udziału w spotkaniu (telefonicznie: 81 50 16 140 lub mailem: lgd@zielonypierscien.pl) w Biurze LGD.

Do pobrania HARMONOGRAM spotkań

 

Dodała: Magdalena Kobiałka - Starostwo Powiatowe w Puławach

Na podst. inf. z LGD Zielony Pierścień

Powrót
`