Aktualności

IUNG - PIB pracuje dla Komisji Europejskiej

IUNG - PIB pracuje dla Komisji Europejskiej
Data publikacji: 08 kwietnia 2015
Miło nam poinformować, że Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach otrzymał, jako pierwsza w historii instytucja w Polsce, niezwykle prestiżowy kontrakt z JRC-IES (Joint Resarch Center - Institute for Environment and Sustainability).

Czteroletni kontrakt dotyczy analiz rolno-środowiskowych ze szczególnym akcentem na badanie skutków Wspólnej Polityki Rolnej.Kontrakt będzie obejmował szczegółowe zadania z następującego zakresu tematycznego:

  • rozwój narzędzi do ocen środowiskowych polityki rolnej,
  • oceny ex-post i ex-ante wpływu instrumentów WPR na środowisko,
  • ewaluacja scenariuszy uwzględniających nowe instrumenty polityki rolnej,
  • rozwój metod oceny i badanie trendów zmian użytkowania gruntów w Europie,
  • analizy i modelowanie przestrzenne skutków polityki rolnej,
  • ocena środowiskowa systemów produkcji rolnej,
  • rozwój wskaźników na poziomie regionu i gospodarstwa z wykorzystaniem dostępnych baz danych
  • rozwój wskaźników do obserwacji zmian w przestrzeni rolniczej, w tym w jakości gleb,  i monitorowania skuteczności metod łagodzenia degradacji środowiska na obszarach wiejskich. 

Więcej informacji dostępnych jet na stronie internetowej IUNG - PIB.

 

Andrzej Wenerski - Starostwo Powiatowe w Puławach

na podst. informacji ze str. intern. IUNG - PIB

Powrót
`