Aktualności

Informacja Zarządu Powiatu Puławskiego

Informacja Zarządu Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 02 kwietnia 2015
W związku z szerokim zainteresowaniem problematyką SP ZOZ w Puławach i osobą p. Jolanty Herdy, Zarząd Powiatu Puławskiego informuje, że na mocy zawartego porozumienia stron z dniem 31 marca 2015 r. umowa o pracę z byłą już dyrektor uległa rozwiązaniu.

Decyzję w tej sprawie podjął Zarząd Powiatu Puławskiego 25 marca 2015 r. na posiedzeniu, które zostało zaplanowane 23 marca 2015 r. W posiedzeniu, oprócz Zarządu Powiatu Puławskiego, uczestniczyli: 

  • Danuta Smaga – Przewodnicząca Rady Powiatu Puławskiego,
  • Zdzisław Wójciak – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów,
  • Paweł Gajek – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,
  • Przemysław Pytlak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 

Z dniem 1 kwietnia 2015 r. Zarząd Powiatu Puławskiego, w związku z rozwiązaniem z dniem 31 marca 2015 r. umowy o pracę z p. Jolantą Herdą, powierzył pełnienie obowiązków Dyrektora SP ZOZ w Puławach zastępcy dyrektora ds. lecznictwa SP ZOZ w Puławach p. Ewie Warchoł-Sławińskiej do czasu wyłonienia kierownika (dyrektora) w drodze konkursu.

 
Zarząd Powiatu Puławskiego
Powrót
`