Aktualności

Nowi radni Powiatu Puławskiego – relacja z sesji

Nowi radni Powiatu Puławskiego – relacja z sesji
Data publikacji: 26 marca 2015

25 marca 2015 r odbyła się VI Sesja Rady Powiatu Puławskiego, podczas której miało miejsce zaprzysiężenie nowych radnych: Zbigniewa Kiełba, który zastąpił Ewę Wójcik oraz Bogdana Krześniaka, który objął mandat za śp. Stanisława Bartosia.  

 

Ponadto Radni podjęli następujące uchwały:

  • w sprawie zmiany uchwały Nr VII/55/2011 Rady Powiatu w Puławach z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Puławskiego,
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XL/286/2014 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia przystanków komunikacji na terenie Powiatu Puławskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  • w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przy ul. Kusocińskiego w Puławach,
  • w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  • w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
  • w sprawie uzupełnienia składu Komisji stałych Rady Powiatu.

 

Radni zapoznali się również ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas V sesji Rady Powiatu w dniu 25.02.2015 r. oraz z relacją z pracy Zarządu Powiatu za okres od 18.02.2015 r. do 13.03.2015 r. Ważnym punktem programu sesji była także informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Puławskim.
 

 

Na sesji miał miejsce również występ przygotowany przez młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kęble. 

 

Andrzej Wenerski – Starostwo Powiatowe w Puławach

Powrót
`