Aktualności

Nagrody za osiągnięcia sportowe w 2014 r.

Nagrody za osiągnięcia sportowe w 2014 r.
Data publikacji: 23 marca 2015
Zarząd Powiatu Puławskiego przypomina, że 31 marca 2015 roku, zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu Nagród Starosty Puławskiego dla zawodników, trenerów i innych osób osiągających najwyższe wyniki sportowe, stanowiącego Załącznik do uchwały Nr XIV/11412012 z 22 lutego 2012 r. Rady Powiatu w Puławach (Dz. Urz. Woj. Lub. z 9 marca 2012 r., poz. 1147), upływa termin naboru wniosków w sprawie przyznania Nagród Starosty Puławskiego dla zawodników, trenerów i innych osób osiągających najwyższe wyniki sportowe w 2014 r.

Szczegóły dotyczące przedmiotowej sprawy (uchwała, druk wniosku, ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego) są dostępne w załączonym w tym linku ogłoszeniu.

 

Andrzej Wenerski - Starostwo Powiatowe w Puławach

Powrót
`