Aktualności

Kurów

Kurów
Data publikacji: 19 sierpnia 2015

Urząd Gminy Kurów

ul. Lubelska 35

24-170 Kurów

tel. (81) 881 11 51

fax (81) 881 10 71

e-mail: kurow@lubelskie.pl

Wójt gminy: Arkadiusz Małecki

 

link do strony: Gmina Kurów

 

Gmina Kurów położona w powiecie puławskim, zajmuje powierzchnię 101 km2.  Zamieszkuje ją 7958  mieszkańców, w tym Kurów – 2811, Klementowice – 1356, Płonki – 828, Brzozowa Gać – 567. Składa się z 17 sołectw, a w granicach administracyjnych gminy funkcjonują cztery parafie rzymsko – katolickie: Kurów, Klementowice, Dęba i w części Markuszów. Graniczy z gminami: Markuszów, Żyrzyn, Abramów (powiat Lubartowski), Końskowola, Wąwolnica i Nałęczów. Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 12 relacji Radom – Puławy - Lublin oraz nr 17 relacji Warszawa – Lublin oraz linia kolejowa Warszawa – Klementowice – Lublin – Dorohusk.

 

Krajobraz gminy jest zróżnicowany z uwagi na to, że leży ona  na pograniczu dwóch krain fizjograficznych. Północna jej część to  lekko falista, częściowo zalesiona morenowa Równina Lubartowska, rozcięta dolinami rzecznymi Kurówki z licznymi meandrami koło Szumowa  oraz jej prawobrzeżnego dopływu Bielkowej. Podmokłe tereny tych rzek upodobały sobie ptaki wodne. Występuje tam również obszar Chronionego Krajobrazu „Kozi Bór” z użytkiem ekologicznym „Torfowisko Wysokie”, a w Lesie Kurowskim użytek ekologiczny „Zabagniony Łęg”. Natomiast południowa jej część znajduje się w obszarze Płaskowyżu Nałęczowskiego. Teren ten rozcięty jest dość gęstą siecią wąwozów i suchych dolin. Płynie tam lewobrzeżny dopływ Kurówki Struga Kurów –Garbówka. Tereny te po części wchodzą w skład Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, Wąwolnickiego Parku Agroekologicznego oraz objęte są strefą ochrony, uzdrowiskowej Uzdrowiska Nałęczów. W Lesie Klementowickim występuje użytek ekologiczny „ Tortofisko Niskie”. Lasy zajmują 18%  powierzchni gminy i znajdują się   głównie w jej północnej części. Na obszarze gminy stwierdzono występowanie 25 gatunków roślin chronionych i rzadkich związanych głównie z siedliskami wodnymi lub lasami. Teren gminy jest miejscem lęgowym rzadkich ptaków:jak zimorodka, dudka, bociana czarnego, ptaków drapieżnych: jastrzębia, krogulca, pustułki, myszołowa, błotniaka i sowy. Gniazduje tu również bocian biały. Na obszarach upraw polowych oraz zakrzaczeń występuje bażant i przepiórka.

 

W dolinie rzeki Kurówka występuje kompleks stawów rybnych w Olesinie. Miejsce to jest ostoją takich gatunków jak łabędź niemy, perkoz.

 

W Kurowie i Klementowicach funkcjonują  przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja. Ponadto w Klementowicach Zespół Szkół Agrobiznesu /liceum ogólnokształcące, technikum, technikum uzupełniające, szkoła policealna dla młodzieży i dorosłych/ Placówki szkolne prowadzą zajęcia pozalekcyjne i rekreacyjno – sportowe.

 

Działalność kulturalno – oświatową realizuje Gminna Biblioteka Publiczna i  Gminny Ośrodek Kultury w Kurowie. Działają tu: zespoły teatralne i muzyczne, koła fotograficzne i recytatorskie, orkiestra dęta i chór, a Kurowskie Towarzystwo Regionalne prowadzi działalność kulturalno-oświatową i wydawniczą.  Funkcjonuje też kino szerokoekranowe. Organizowanych jest  wiele imprez.

 

Działalność sportową prowadzi KKS „Garbarnia” Kurów oraz kluby sportowe „Kadet” przy szkole podstawowej w Klementowicach, „Relaks” przy gimnazjum w Kurowie i „SKS” przy szkole podstawowej w Kurowie.

 

Gmina ma charakter rolniczo-przemysłowy z dobrze rozwiniętą siecią usług. Funkcjonuje tu ponad 1000 gospodarstw rolnych. W południowej części gminy /Klementowice, Płonki, Buchałowice, Olesin/ gdzie występują gleby lessowe dominuje uprawa pszenicy, buraków cukrowych oraz warzyw i owoców. To właśnie w Klementowicach ówczesny ich właściciel Leon Dembowski /ojciec Edwarda Dembowskiego słynnego „Czerwonego Kasztelanica”/ wprowadził tradycję uprawy kwiatów, owoców i warzyw. Jest ona obecnie kontynuowana na skalę przemysłową, łącznie z podstawowym przetwórstwem. Rolnictwo ma tu bardzo dobre warunki przyrodnicze. Natomiast w północnej części gminy  /Szumów, Barłogi, Kłoda, Zastawie, Brzozowa Gać, Wólka Nowodworska, Dęba, Choszczów, Posiołek, Marianka, Bronisławka/ gdzie przeważają gleby gliniasto – piaszczyste uprawia się rośliny przemysłowe/tytoń i zioła/. Ponadto w gminie uprawia się wszystkie odmiany zbóż oraz ziemniaki, sadzonki krzewów i drzew oraz hoduje bydło i trzodę chlewną.

 

Specyficznym  i dominującym od kilkuset lat rodzajem wytwórczości w Kurowie jest garbarstwo, futrzarstwo i kuśnierstwo a głównie wyrób kożuchów. Tego rodzaju działalność znana jest w województwie, kraju i zagranicą. Zajmuje się tym zgodnie z wielowiekową  tradycją kurowską wiele drobnych zakładów rzemieślniczych.

 

Gmina ma również bogatą przeszłość. Dnia 6 stycznia 1442 r. Piotr Kurowski nadał dokument lokacyjny miasta Kurowa na prawie magdeburskim. Herbem Kurowa został biały kur ze złotymi szponami i dziobem, umieszczony na czerwonym polu. Kolejni właściciele Kurowa Zbąscy dołączyli dodatkowy element herbu Nałęcz umieszczony w dziobie Kura. Tym rodom miasto zawdzięczało rozwój rzemiosła. Kolejnymi właścicielami klucza kurowskiego (Kurów, Klementowice) byli Potoccy, którzy doprowadzili do rozkwitu gospodarczego swoich dóbr. Ignacy Potocki który był współtwórcą konstytucji 3 Maja 1791 r. wraz z bratem Stanisławem Kostką Potockim założyli w pobliżu Kurowa zespół pałacowo-parkowy nazwany Olesinem. Z miejscowym proboszczem ks. G. Piramowiczem działali w Komisji Edukacji Narodowej – pierwszym na świecie nowożytnym ministerstwie oświaty. 

 

Swoje korzenie w Kurowie mają byli prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej – Ryszard Kaczorowski, którego ojciec pochodzi z Kurowa i Wojciech Jaruzelski, który tu się urodził.

 

Wszystkich, którzy preferują aktywny wypoczynek w postaci turystyki weekendowej zapraszamy do urokliwych zakątków naszej gminy na wycieczki piesze, rowerowe, konne oraz spływy kajakowe po Kurówce w bliskim kontakcie z naturą i z dala od wpływów cywilizacji.

 

Spis stowarzyszeń, organizacji i kół działających na terenie Gminy Kurów

Powrót
`