Aktualności

Nałęczów

Nałęczów
Data publikacji: 19 sierpnia 2015

Urząd Miasta Nałęczów

ul. Lipowa 3

24-150 Nałęczów

tel. (81) 501 45 00

fax (81) 501 43 31

e-mail:   sekretariat@naleczow.pl

link do strony: Gmina Nałęczów

Burmistrz miasta i gminy: Wiesław Pardyka

 

Gmina Uzdrowiskowa Nałęczów położona jest w zachodniej części województwa lubelskiego, w powiecie puławskim, zajmuje powierzchnię 6286 ha. Na obszarze gminy położona jest jedna z trzech głównych dolin rzecznych Płaskowyżu Nałęczowskiego – dolina Bystrej, wraz z dolinami uchodzących do tej rzeki dopływów. Charakterystycznym elementem krajobrazu okolic Nałęczowa są liczne, głębokie i malownicze, wąwozy lessowe, które obecnie są w znacznym stopniu zadrzewione. Wąwozy te są jedną z atrakcji turystycznych Nałęczowa.

 

Nałęczów otrzymał prawa miejskie w roku 1963. Już w XIXw. miejscowość stała się jednym z najmodniejszych uzdrowisk w Polsce, zwłaszcza zaś w kręgach literacko-artystycznych. Status uzdrowiska Nałęczów otrzymał w 1928r. Z tego okresu pochodzi wiele budynków i budowli  wpisanych do rejestru zabytków, są to przede  wszystkim zespół-parkowy i szereg wilii m.in. przy ulicach Lipowej, Poniatowskiego, Armatnia Góra. Funkcja uzdrowiskowa była podstawą rozwoju miasta. Obecna funkcja Nałęczowa to działalność uzdrowiskowo-turystyczna, która decyduje o jego strukturze funkcjonalno-przestrzennej.

 

Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy

 • Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa, ul. Lipowa 3
 • Nałęczowskie Stowarzyszenie Oświatowe „Cisy” – ul. B.Prusa 13;
 • Stowarzyszenie Aktywna Wieś Drzewce;
 • Nałęczowskie Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Sportu „Nałęczówki”, ul. Poniatowskiego
 • Stowarzyszenie Samopomocy „Jesteśmy”, ul. Harcerska 8
 • Stowarzyszenie Szkoła i Sztuka,  ul. Lipowa 30
 • Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne, ul. G.Wójcika
 • Nałęczowskie Stowarzyszenie Działań Lokalnych „U Źródła”, ul. Armatnia Góra
 • Nałęczowskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji, ul. 1-go Maja 12
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,  ul. Lipowa 3
 • Ludowy Klub Sportowy „Cisy” Nałęczów,  ul. Partyzantów 30/12
 • Parafialny Międzyszkolny Klub Sportowy „Chrobry” Piotrowice, Piotrowice 120
 • Klub Sportowy „Drzewce” w Drzewcach; Drzewce 63 
 • Klub Oficerów Rezerwy – Liga Obrony Kraju, ul. 1-go Maja 18
 • Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko-Gminne w Nałęczowie
 • Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów”, ul. Grabowa 6
 • Ochotnicza Straż Pożarna Nałęczów, ul. Poniatowskiego
 • Ochotnicza Straż Pożarna Nałęczów Sadurki,
 • Ochotnicza Straż Pożarna Nałęczów Drzewce
 • Ochotnicza Straż Pożarna Nałęczów Bronice

 

Na terenie Gminy działają też zespoły zrzeszające mieszkańców takie jak:

 • Klub Gospodyń Wiejskich Bochotnica
 • Klub Gospodyń Wiejskich Drzewce,
 • Klub Gospodyń Wiejskich Piotrowice
 • Klub Gospodyń Wiejskich Bronice
 • Klub Gospodyń Wiejskich Bochotnica
 • Klub Gospodyń Wiejskich Sadurki
 • Kapela Nałęczowska
 • Klub „Jesienni Entuzjaści”
Powrót
`