Aktualności

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach
Data publikacji: 19 sierpnia 2015
 
 
 
 
Adres
ul. Jaworowa 3
24 – 100 Puławy
e-mail
sosw@oswiata.org.pl
Tel.
81 888 02 48
Fax.
 
Strona internetowa
http://www.sosw.pulawy.pl/
Kierownictwo
Dyrektorem placówki jest
Elżbieta Szczygieł
Powrót
`