Aktualności

Wydanie zaświadczenia z ewidencji uczniowskich klubów sportowych

 Wydanie zaświadczenia z ewidencji uczniowskich klubów sportowych
Data publikacji: 20 sierpnia 2015

Usługa umożliwia złożenie wniosku do wybranej Instytucji publicznej o wydawanie zaświadczenia potwierdzającego aktualne dane zgłoszone do ewidencji uczniowskich klubów sportowych / klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Przejdź do wniosku

Powrót
`