Aktualności

Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postępowania
Data publikacji: 20 lipca 2014
W związku z publicznym ogłoszeniem o zamówieniu znak: PK.272.1.2014 na zadanie: Doradztwo w zakresie zamówień publicznych: opracowanie dokumentacji przetargowej, przygotowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wraz z prawami autorskimi w ramach projektu pn. „Promocja Powiatu Puławskiego w kontekście rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu”, Zamawiający zgodnie z punktem VII „SWZ” unieważnia niniejsze postępowanie. Złożone przez Wykonawców oferty przekraczają wartość kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia. Najniższa oferowana kwota to 61 500,00 zł (brutto).
Powrót
`