Aktualności

Wydział Geodezji

Wydział Geodezji
Data publikacji: 13 sierpnia 2015

Wzory dokumentów

Instrukcje załatwiania spraw

Zadania:

 1. Wydziałem Geodezji kieruje kierownik Wydziału Geodezji.
 2. Do zakresu działania wydziału należy w szczególności:
  • prowadzenie spraw z zakresu geodezji,
  • obsługa interesantów w zakresie ewidencji gruntów i budynków,
  • prowadzenie baz danych w zakresie ewidencji gruntów i budynków,
  • prowadzenie postępowań i orzekanie w sprawach ewidencji gruntów i budynków, scaleń i wymian,
  • wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, kopii map,
  • wydawanie zaświadczeń o gospodarstwach i nieruchomościach,
  • prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości, regulacja stanów prawnych.

Wydział nadzoruje pracę oddziałów:

Powrót
`