Aktualności

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Data publikacji: 09 sierpnia 2015

Wzory dokumentów

Geoportal

Instrukcje załatwiania spraw

Zadania:

 1. Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kieruje kierownik. 
 2. Do zakresu działania Ośrodka należy w szczególności:  
  • gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
  • kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu, 
  • udostępnianie zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym w zakresie zasobów powiatowych,
  • prowadzenie powiatowych baz danych, prowadzenia ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zakładania osnów szczegółowych, zakładanie i aktualizacji mapy zasadniczej, 
  • współpraca z ZUD w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowych.

 

 

Powrót
`